Kwartalnik FORUM ARTIS RHETORICAE to jedyne w Polsce pismo specjalistyczne poświęcone w całości problematyce retoryki. Ukazuje się od roku 2004. Od roku 2007 pismo zostało wpisane na listę pism recenzowanych, a publikacja w nim jest liczona obecnie na 8 p-któw.
Kontakt
Instytut Polonistyki Stosowanej UW (p. 52),
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa