Rada Naukowa

  • Prof. dr hab. Barbara Bogołębska, UŁ;
  • prof. dr hab Iwona Bartroszewicz, UWr;
  • prof. Cezary M. Ornatowski, San Diego State Univ., USA;
  • prof dr hab Stanisław Rainko, APS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa;
  • prof Tomasz Tabako, Georgia State Univ., USA