Instrukcja dla Autorów

Do publikacji w Forum Artis Rhetoricae przyjmowane są artykuły dotyczące retoryki – od antycznej po współczesną. Muszą być związane z szeroko rozumianą problematyką retoryczną; mogą dotyczyć zarówno historii, jak i teorii retoryki oraz jej praktycznych zastosowań. Niektóre numery są tematyczne.

 1. Wymagania techniczne:
  Format strony – B5; marginesy górny, lewy i prawy po 2,5 cm, margines dolny 3,5 cm.
  Tekst podstawowy – 14 punktów, wyjustowany, wcięcie pierwszego wiersza każdego akapitu 1,25cm., odstęp 1,5
  Tytuł – 14 punktów, wyjustowany, odstęp: dwie linijki po tytule
  Przypisy – dolne, format amerykański lub format harwardzki
  Bibliografia wg. formy:

   Nazwisko, Imię (2005) Tytuł książki. Miejsce wydania, Wydawnictwo.
   Nazwisko, Imię (2004) „Tytuł artykułu”. Tytuł czasopisma, Numer 27 (3), str. 20-43.
   Nazwisko, Imię (1999) „Tytuł artykułu”. W: Tytuł księgi zbiorowej, pod. red. Imię Nazwisko, Miejsce wydania, Wydawnictwo, str. 17-24.

  Liczba stron – ok. 15 stron (koniecznie parzysta!), dłuższe teksty będą dzielone
  Do tekstu bezwarunkowo musi być dołączone streszczenie

 2. Streszczenie:
  Liczba słów – 400-500
  Język – polski i angielski lub inny język ale wyłącznie kongresowy
  Tekst – 14 punktów, odstęp 1,5, wyjustowany
  Abstrakty, wraz z tytułem, przed tekstem właściwym
 3. Dane autora:
  Dane podstawowe – nad tekstem (imię, nazwisko, miasto/placówka)
  Noty o autorach będą umieszczone z tyłu numeru – imię, nazwisko, tytuł, placówka, instytut/katedra/wydział
  Propozycje publikacji prosimy nadsyłać do redaktora naczelnego – prof. zw. dr hab. Jakuba Z. Lichańskiego
  – elektronicznie: zdzislaw.lichanski@poczta.uw.edu.pl
  – listownie: (wydruk + dyskietka/CD-ROM) na adres redakcji:
  FORUM ARTIS RHETORICAE
  Instytut Polonistyki Stosowanej UW (p. 52), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa